Storitve

ADMINISTRATIVNE STORITVE

- Izstavljanje računov v vašem imenu

- Izstavljanje opominov v vašem imenu

- Pisanje dopisov v vašem imenu

KNJIGOVODSTVO

- Knjiženje prejetih računov

- Knjiženje izdanih računov

- Knjiženje bančnih izpiskov

- Knjiženje potnih nalogov

- Zapiranje in spremljanje saldakontov kupcev

- Zapiranje in spremljanje saldakontov dobaviteljev

RAČUNOVODSTVO

- Izdelava obračunov DDV-O

- Izdelava zaključnega računa

- Izdelava medletnih bilanc stanja in izkaza poslovnega izzida

- Izdelava medletnih poročil poslovanja

- Predračunavanje davkov za različna obdobja

OBRAČUN PLAČ

- Obračuni osebnih dohodkov

- Obračuni drugih izplačil